1.Tagame riigi investeeringud innovatsiooni ja uurimis-arendustegevustesse

a. Kasvatame riigi teadus-arendus ja innovatsioonipoliitika investeeringud tasemele 1,5% SKP-st.

b. Kasvatame riiklikud uurimis- ja arendustegevuse toetamise stiimulid erasektorile OECD keskmise tasemeni 0,2% SKP-st (Eestil 2018: 0,03-0,05%).

2.Tagame kõrgema lisandväärtusega investeeringuteks kapitali kättesaadavuse ja Eesti atraktiivsuse välisinvesteeringuteks

a. Kasvatame riigi teadus-arendus ja innovatsioonipoliitika investeeringud tasemele 1,5% SKP-st.

b. Kasvatame riiklikud uurimis- ja arendustegevuse toetamise stiimulid erasektorile OECD keskmise tasemeni 0,2% SKP-st (Eestil 2018: 0,03-0,05%).