Majandusleppe tutvustamine Presidendile

Minevikku jäänud edulugudest rääkimine ei aita, vajame ambitsioonikaid eesmärke ja uusi edulugusid ning julgust varem saavutatust lahti lasta, et uuele ruumi teha.

Seetõttu kohtus aprilli alguses Tööandjate keskliidu eestseisus koosseisus volikogu esinaine Kai Realo, Ivo Suursoo, Ain Hanschmidt, Olavi Lepp ja Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas presidendiga, et pidada plaani ja arutleda majanduse ja konkurentsivõime tõstmise teemadel ning tutvustada lähemalt majanduslepet ja üleskutset “Ambitsioon on valik”.

“Mõttevahetused ettevõtjatega on näidanud, et oleme kohati muutunud mugavaks ega ole enam nii näljased majanduskasvu järele kui enne. Meil on naabritest vähem ambitsiooni ja kindlustunnet. Seda tuleb muuta.”

President Alar Karis 

Pikalt kestnud majanduslangus on pannud ettevõtjaid küsima, kuidas edasi ja selle pinnalt sündis majanduslepe “Ambitsioon on valik”, mis kutsub poliitikuid ja ettevõtjaid võtma majanduse arendamine fookusesse, et konkurentsivõime kasvule uus käik sisse panna. See eeldab ambitsioonikaid otsuseid nii ettevõtjailt kui majandusruumi kujundavatelt poliitikutelt.

 Kui majandus kasvab ja areneb, siis on ka Eesti riigil raha investeerida turvalisusesse, haridusse, tervishoidu jne, sest enamus maksulaekumistest on seotud tööjõu- ja tarbimismaksudega. Riigi elujõu allikas on konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond ja ettevõtted. ning seetõttu on Eesti majanduse arengu tagamine ühiskondlik kokkulepe.

Täname presidenti vastuvõtu eest ja kaasamõtlemast!