Riigi samm #6 – Mis maksab elekter aastal 2030?

Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets ning maavarade asekantsler Jaanus Uigaga selgitasid tööandjate keskliidu liikmetele, et kolmandiku võrra vähem kui täna. 

Majanduskasvu soodustamiseks ning konkurentsivõime kasvatamiseks on oluline, et riik tagab konkurentsivõimelise hinnaga energia kättesaadavuse, mis on eelduseks tootmiste kõrgema lisandväärtusega tasemele viimiseks.

See on Eesti tööstus- ja tootmisettevõtete ühine ootus riigile konkurentsivõimelise ärikeskkonna loomisel.  Energiamahuka tööstuse Eestis hoidmiseks ja uue tööstuse meie piirkonda toomiseks peame suutma riigina tagada energia varustuskindluse ja Põhjamaade piirkonnaga samas järgus energia lõpphinna.

Tööandjad kohtusid 29. aprillil Kliimaministeeriumi kantsleri Keit Kasemetsa ning maavarade asekantsleri Jaanus Uigaga, et saada selgust Valitsuskabinetis kinnitatud uute maismaa- ja meretuuleparkide toetusmeetmete osas. Peamine küsimus täna on – mis maksab elekter Eestis aastal 2030?

Kliimaministeeriumi elektri hinna prognoos

Jälgides ajaloolist hinna kõikumist Eestimaal ja regioonis teame, et vahemikus 2013 – 2020 Keskmine aasta elektri hind ei tõusnud 48 EUR/MWh lävendi üle. Viimased 3 aastat keskmine aasta hind ei langenud 86 EUR/MWh lävendi alla. Aastal 2022 oleme näinud elektrihinna ekstreemumi 10 aasta sees, kus aasta keskmine elektrihind oli 193 EUR/MWh juures. Seega võime järeldada, et möödunud 10 aasta keskmine aastahind on ca 61 EUR/MWh juures.

Enne toodud hinnakõverate on võimalikult teha eeldused ja valikud tulevikku hinnasoovi osas. Hinnakõver kajastab suurimaid muudatusi elektrisüsteemis ja nende mõju elektrihinnale.

Oleme valinud enda jaoks alus stsenaariumiks stsenaariumi RD* mida oleme kasutanud tuleviku prognoosi kujundamise jaoks: aastakeskmine börsihind 2030 66 EUR/MWh.

Eeldame et 2035 aastal, kuna selleks ajaks saab valmis suur osa tänasest Eleringi investeerimisplaanist ja tuleb juurde salvestus meretuulepargiga, saab aasta keskmine börsihind olla 49 EUR/MWh.

*RD e „Rapid development“ , hõlmab endas 2022. a prognoosina päikeseenergiat 1160MW, maismaatuult 776MW, 1000MW Meretuult, biomassi 150MW, põlevkivi elektrijaama võimsust 660MW ja gaasi jaama võimsust mahus 300MW.