Ettevõtete samm #5 – Tõstame juhtimiskvaliteeti!


Aasta alguses kutsus Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) kokku hospitality juhtide klubi, et omavahel kogemusi vahetades valdkonda ühiselt edasi arendada.

Selle tulemusena korraldati 13.mail laiemas ringis kogemuste vahetamise üritus, kus võeti teemaks uute inimeste värbamine ja onboardimine hotellides ja restoranides. Valdkonna hooajalisusest tulenevalt on pea kõik ettevõtted enne suve silmitsi küsimusega, kuidas võimalikult kiirelt ja efektiivset uued ja sageli eelneva töökogemuseta inimesed nö „pardale saada“. Selle juures on oluline mitte vaid professionaalsete oskuste kiire õpetamine ja lepingute vormistamine, vaid ka kogemus – kuidas teha nii, et seesama inimene tahaks valdkonda jääda ja seda ka oma tuttavatele soovitada? Mida saab ettevõte ise teha, et töö hotellis või restoranis ei oleks ajutine, vaid see innustaks inimesi valdkonda jääma ja selles ka oma edasist arengut ja karjääri planeerima?

Oma kogemusi jagasid Feliks Talpsepp Siigur Grupist, kus igal suvel värvatakse hooajalistesse restoranidesse sadu uusi inimesi, Kairi Normak – Duco Hotelsi personaliuht kelle vastutuses on kolme pealinna hotelli personalipoliitika kujundamine ja elluviimine ja Kristjan Peäske, kes opereerib kolme restorani ja baari ning on tuntud oma töötajate järjepidevat arengut toetava ettevõtjana. Saalis kuulas huviga ja arutles kaasa üle 50 inimese, kes esindasid nii suuremaid kui väiksemaid külalislahkuse valdkonna ettevõtteid. Pea kõik osalejad leidsid esinejate praktikatest midagi, mida oma töös rakendada, et juhtimiskvaliteeti uute inimeste meeskonda võtmisel parendada.

EHRL’il on plaanis selliste laiendatud juhtimisklubi kogemuste jagamise sündmuste korraldamisega jätkata sügisel, kus lauale võetakse uued valdkonnapõhised teemad. Teiste ettevõtete kogemused on väga inspireerivad ja sageli ei vaja muudatuse tegemine ka suuremat investeeringut, vaid ennekõike mõtteviisi muutmist ja tähelepanu.

——————–

Milline on sinu järgmine samm?