Majandusleppe osapooled otsivad ühisosa


Ettevõtetel ja ettevõtluskeskkonna kujundajatel erakondadel on majanduse arendamise juures suurim ühisosa majanduse tähtsusest aru saamises. Üksmeel puudub aga selles, mida on vaja teha konkurentsivõimelise majanduse arendamiseks ja kuidas seda mõõta. Selle selgitamise ja veenmise töötavad majandusleppe eestvedajad edasi.

Sel kevadel tegid ettevõtlusliidud poliitikutele üleskutse võtta konkurentsivõimelise majanduse arendamine järgmiseks kümnendiks riigi fookusteemaks. Selle tagamiseks kutsusid ettevõtted poliitikuid sõlmima majanduslepet, mis sõnastab arengu tagamiseks vajalikud sammud riigile ja ettevõtetele ning annab ka mõõdikud arengu hindamiseks.

Nende sammude siht on selge – majanduse konkurentsivõime kasv, mis aitab liikuda strateegias „Eesti 2035“ sõnastatud eesmärgi suunas ehk kasvatada järgmise kümnendiga Eesti majanduse tootlikkus 110%ni ELi keskmisest (täna oleme ca 80% juures).

Tutvustasime neid ettepanekuid ja nende mõõdikuid sel kevadel ka erakondadele ning pärast neid kohtumisi saame öelda, et enamusega erakondadest ja ka valitsusest saame ühtmoodi aru majanduse olulisusest riigi elujõu ja arengu tagamisel. See on majandusleppe sõlmimise üks kolmest eeldusest.
Plaanime jätkata erakondadega sügisel arutelu kahe ülejäänud eelduse üle – kas ja kuidas ehk milliste mõõdikute järgi majanduse arendamine fookusesse võtta ning kuidas arengut soovitud suunas hinnata.

Nende arutelude tulemuste selgumisteni saavad aga ettevõtted ja ettevõtlusliidud jätkata enda sammude tegemist ja tööd konkurentsivõime kasvatamise nimel. 

——————–

Anna oma samm teada www.ambitsioononvalik.ee lehe vormi kaudu! ↓